torstai 4. lokakuuta 2012

Kunnallisvaaliehdokas Tampereen kunnallisvaaleissa 2012: Valkoisen armeijan 1918 tapaan Seppo Lehto äärimmäisen oikeassa: Asuntoja asunnottomille. Asumisen oikeus on yksi laajimmin laiminlyöty ihmisoikeus. Oikeus asuntoon on oikeutta ihmisarvoiseen elämään. Asumisen oikeuksiin liittyvät normit ja standardit on sisällytetty useisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja kannanottoihin YK:n tasolta asti. EU:n perusoikeuskirjassa unioni tunnustaa kansalaisten oikeuden toimeentulotukeen ja asumisen tukeen yhteiskunnallisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseksi.

Kunnallisvaaliehdokas Tampereen kunnallisvaaleissa 2012: Valkoisen armeijan 1918 tapaan Seppo Lehto äärimmäisen oikeassa: Asuntoja asunnottomille. 

"Asumisen oikeus on yksi laajimmin laiminlyöty ihmisoikeus. 

Oikeus asuntoon on oikeutta ihmisarvoiseen elämään. Asumisen oikeuksiin liittyvät normit ja standardit on sisällytetty useisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja kannanottoihin YK:n tasolta asti. EU:n perusoikeuskirjassa unioni tunnustaa kansalaisten oikeuden toimeentulotukeen ja asumisen tukeen yhteiskunnallisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseksi."

Tampereen kokoomuksen julkiset puheet "asunnottomien tilanteen parenemisesta" ovat puhdasta Lenin museo-kamaa ja perehtymättömien ihmisten kusetusta stalinismin tapaan.

Tamperelainen suojeluskuntalainen suojeluskunta-arvoin Seppo Lehto kuntavaaliehdokas Tampereella"Valkoinen Mannerheim" Seppo Lehto tykittää: Tampereen kokoomuksessa ei ole enää valkoisen Suomen henkeä, eikä vapaussanoman kantajia, vaan pelkkiä Hamlenin pillipiipareita. 

Kokoomuksen vaaliehdokkaita on näkynyt järjestämässä asuntoja ns. "mahamutajille", mutta missä on asuntojen järjestäminen asunnottomille suomalaisille?

Älkää helvetti antako johtaa itseänne harhaan, vaan taataan ihan oikeasti suomalaisille asunnottomille tamperelaisillekin ihmisarvoinen elämä oman savuttoman asunnon kautta. 

Kun pitää valita, niin lopetetaan mieluummin vastikkeeton pakolaisten vastaanotto ja erilaiset huuhaa ankkurilapsien kautta tapahtuvat "perheidenyhdistämiset", sekä taataan alkuperäkansalle pahvilaatikon ja porttikonkien sijaan asunto.


Viite yleisellä nettihaulla "asunnottumuus" - haulla
----------------------------------------------

Kunnan velvoite asunnon järjestämiseen

Syyskuu 2011

KYSYMYS

Yleisen käsityksen mukaan kunnalla on velvollisuus järjestää asunto kaikille asukkailleen. Häätöjen yhteydessä nousee esiin yleensä keskustelu heitteillejätöstä. Mitkä tarkalleen ovat ne lainkohdat, joihin asukas pystyy vetoamaan silloinkin jos ei kykene noudattamaan yhtäkään huoneenvuokralain kohtaa, vaan järjestelmällisesti särkee paikkoja, häiriköi, eikä maksa vuokria? Onko kunnalla kaikissa tapauksissa velvollisuus hankkia jokaiselle kuntalaiselle asunto? Oman käsitykseni mukaan velvollisuus koskee ainoastaan alaikäisiä, ikääntyneitä ja mielenterveysongelmaisia, jotka eivät selviydy asunnon hankkimisesta.


VASTAUS

Asumisen oikeus on yksi laajimmin laiminlyöty ihmisoikeus. Oikeus asuntoon on oikeutta ihmisarvoiseen elämään. Asumisen oikeuksiin liittyvät normit ja standardit on sisällytetty useisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja kannanottoihin YK:n tasolta asti. EU:n perusoikeuskirjassa unioni tunnustaa kansalaisten oikeuden toimeentulotukeen ja asumisen tukeen yhteiskunnallisen syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseksi.

Suomessa asia on kirjattu perustuslakiin (19 § 4 mom): ”Julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.” Tätä momenttia on kommentoitu esimerkiksi teoksessa Hallber-Karapuu-Scheinin-Tuori-Viljanen: Perusoikeudet (1999) s. 628 -629:
  • säännös ei perusta subjektiivisia oikeuksia, eikä se edellytä niistä säädettäviksi myöskään alemmalla tasolla
  • on kuitenkin ajateltavissa, että saman pykälän 1 momentin takaama ihmisarvoisen elämän vaatima välttämätön huolenpito edellyttää myös asumista turvaavia toimenpiteitä, jolloin asuntoa vailla olevalla olisi näihin toimenpiteisiin subjektiivinen oikeus suoraan perustuslain nojalla
  • myöskään tavallisessa lainsäädännössä ei ole taattu yleistä subjektiivista oikeutta asumiseen. Joillakin ryhmillä, kuten lastensuojelun tarpeessa olevilla nuorilla, vaikeavammaisilla ja eräissä tapauksissa myös mielenterveyspotilailla, on tällainen oikeus erityissäännösten nojalla, kuten itsekin toteatte.
Asunto kuuluu ihmisarvoisen elämän välttämättömiin perustarpeisiin. Päihdeongelmat, häiriökäyttäytyminen ja vuokravelat ovat ikäviä ongelmia, joiden takia ihminen helposti menettää mahdollisuutensa itsenäiseen asuntoon. Häiriökäyttäytymisellä ja päihteillä oireileva on kadottanut rajansa ja ammattilaisen tärkeä tehtävä on asettaa ne. Asumisen suhteen on tärkeää dokumentoida tehdyt toimenpiteet ja asiakkaan tekemät vahingot hänen käyttämässään asunnossa. Tämä on tukena itse asiakastyön osana ja myös mahdollisena perusteluna asumistason muuttamiselle. Asumisen tasoa voi laskea vaurioastetta vastaavaksi niin, että materiaalisten vahinkojen mahdollisuus minimoidaan. Täystuhoa ei tule palkita uudella asunnolla.

Kontrolli ja tuki toimivat käsi kädessä. Onko kunnassanne portaittaista hoitojärjestelmää, jonka kautta voisi opetella asumista ja saada muutakin tukea, esimerkiksi näin:
  • laitoshoito ja asuminen laitosympäristössä saaden tarvitsemaansa hoitoa ja tukea
  • asuntola-asuminen esimerkiksi laitoksen yhteydessä
  • tuettu asuminen ja valvottu asuminen.
Mikä taho tukee ja valvoo itsenäisen asumisen onnistumista teidän kunnassanne? Tämä työ on sosiaalityön ydintä ja kuuluu sosiaalihuoltoon. Jos paikallinen tuki ja kontrolli eivät riitä asumisen tueksi ja koska teillä ei ole tilapäistä asumismahdollisuutta esimerkiksi ensisuojan muodossa, voisiko yhtenä ratkaisuna tulla kysymykseen asiakkaanne muutto vaikkapa Kan-kotiin, joita on eri puolella Suomea? Itsenäinen asuminen voi olla mahdollista vasta pitkän kuntouttavan aikakauden jälkeen.

Asunnottomuus ei ole mikään vaihtoehto. Ihmiset eivät selviydy talven yli ulkona. Äärimmillään työntekijä voi joutua juridiseen vastuuseen tekemistään ratkaisuista, joten toimien loogisuus on hyvä varmistaa huolellisin dokumentein. Asiakirjoihin kannattaa myös kirjata asiakkaan kieltäytymisen perusteet. Asioiden tarkka dokumentointi vastuuttaa ja suojaa sekä asiakasta että työntekijää prosessin eri vaiheissa. Huomioikaa myös että päihteiden ongelmakäyttäjä voidaan määrätä tahdosta riippumattomaan hoitoon joko terveysvaaran tai väkivaltaisuuden perusteella vaikkakin tahdosta riippumaton hoito on tänä päivänä harvinaista. Tarkempia säännöksiä menettelytavoista löytyy päihdehuoltolaista.
  • Vastaamiseen osallistuivat Kerttu Vesterinen, Keijo Mattila, Sirpa Karjalainen ja Eija Järvinen.
  • Vastauksen antoi erityissosiaalityöntekijä Kerttu Vesterinen / Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

------------------------------------------------------------------------------------------------

http://kuntavaaliehdokas-tampere.blogspot.com

 --------------------------------------------------------------

maanantai 10. syyskuuta 2012

Kunnallinen asuntotuotanto kohdistettava suomalaisille ja vuokratuotanto kohdistettava etusijassa suomalaisille / tamperelaisille asunnottomille eikä ilmaisopiskelijoille ulkomailta, saati pakolaisille


Kuntavaaliehdokas Seppo Lehto 673 äärimmäisen oikeassa oleva vaihtoehto Kunnallinen asuntotuotanto kohdistettava suomalaisille ja vuokratuotanto kohdistettava etusijassa suomalaisille / tamperelaisille asunnottomille eikä ilmaisopiskelijoille ulkomailta, saati pakolaisille

Tampereen kaupunki voisi jatkossa kieltäytyä kuntalain perusteella pakolaisten asuttamisesta niin taattaisin edes suomalaisille kohtuullinen ja savuton asunto. Nyt ovat arvot päälaellaan, kun suomalainen pitää huvimajaa veneen alla ja porttikongeissa. Samaan aikaan kultasormuksiset "pakolaiset" hengailevat terasseilla ja yön tullen menevät kaupungin vuokratuotannolla tai muulla verovaroin kustannettuun ilmaiseen asuntoonsa.

Arvon kokoomus- ja perussuomalaisia arvoja omaavat ihmiset. Portinvartijoina on eri puolueissa entisten neuvostoaikojen tapaan ihmisiä, joilla uskallus ei riitä kuin luottohäiriöttömien ja niin helvetin viattomien ja luutamummujen ehdokkaiksi asettajia, että oli pakko laittaa oma valitsijayhdistys.


----------------------------

------
Poliittisia ruumiita kasvaa jyrki katainen, urpilainen, väyrynen, lipponen jne koko ajan mutta ei kunnallista suomalaisia suosivaa asuntorakentamista. 

On syytä muistaa: Vaalit tai ei, kännissä tai ei - Asiaa joka sana http://tampere-kunnallisvaaliehdokas.blogspot.com/ vuokra- ja omakotitontteja, seka vuokra-asuntoja riittävästi suomalaisille
---------------


PS: Yhteiskunta syrjäyttää ja estää nostamasta kiusallisia asioita esiin ilman äänestäjiltä kysymistä erilaisilla rakenteellisilla "portinvartijoilla" eri puolueissa parasiittimediaa miellyttääkseen jopa asiallisen kipeitä kysymyksiä: Asunnottomuus, rajaton maahanmuutto, islam, lapsimorsiamet

Kuntavaaliehdokas eli kunnallisvaaliehdokas Seppo Lehto Tampere matkalla Tampereen kaupunginvaltuustoon tuellanne. 

Kiitos etukäteen.


Rakkaat tamperelaiset äänestäjät te päätätte kuten lampuri millaista villaa, millaista karvaa, millaisia lampaita, millaisia asukkaita, millainen tulevaisuus:
Maahanmuutto- ja islamkriitikko Seppo Lehto Tampereen kaupunginvaltuustoon ajattelevien, suvaitsevaisten kuntalaisten äänillä. 

Ole mukana tekemässä perusoikeuksiamme parantavaa poliittista kulttuurivallankumousta punikki-Tampereella.

-------

Mitä sinä korjaisit omassa kunnassasi? Asuntoja asunnottomille, ei tiivisrakentamiselle, loppu keskustan autottomuudelle, säilytetään keskusta myös autojen läpikulkupaikkana. 

Viherkommarit haistelkoon ihtiään ahdasrakentamisvaatimuksineen ja autottomuushullutuksineen?
Käytä ääntäsi kuntavaaleissa Tampereella suomalaisten perusoikeuksien turvaamiseksi!
KUNTAVAALIT 28.10. 2012
ENNAKKOÄÄNESTYS 17.–23.10.2012-----
http://kuntavaaliehdokas-tampere.blogspot.com
-------------------------------------------------------------------

keskiviikko 22. elokuuta 2012

Kuntavaaleissa Tampereella on syytä muistaa että leikataan sieltä mistä pitääkin: Rajattoman maahanmuuton, pakolaisten, islamin, sekä tunnelinhankkeen osalta. Sijoitukset omaan kansaan ovat kestävää kehitystä, ei sen unohtaminen

Kuntavaaleissa Tampereella on syytä muistaa että leikataan sieltä mistä pitääkin: Rajattoman maahanmuuton, pakolaisten, islamin, sekä tunnelinhankkeen osalta. Sijoitukset omaan kansaan ovat kestävää kehitystä, ei sen unohtaminen

Kuntavaaleissa suosi aitosuomalaisia ehdokkaita äläkä paskahousuja, joilla lirahtaa heti housuun kun heitä erilaiset lehtineekerit eli kommaritaustaiset aamulehden tai ylen (KGB-taustaiset) kommaritoimittajat pilkkaavat ja leimaavat

Jumalanpilkkalait ovat keskuudessamme edelleen ns. "uskonrauhalakina" eli puhtaan kommarihuuhaana.

http://jumalanpilkka.blogspot.com   Jumalanpilkkalakien uudet sovellukset loukkaavat perusoikeuksiamme ja sananvapauttamme kriittiseen ajatteluun. Tiedämme että ns. demlataustaiset lakimiehet ja tuomarit suojelevat pedofiilikultteja mm. ko. "uskonrauha"-lausekkeella.Valitse Seppo Lehto tai vastaava islam- ja maahanmuuttokriittinen ehdokas, aina kun on mahdollista. En väitä että Seppo Lehto on tie, totuus ja elämä, mutta parempi vaihtoehto kuin kommaritaustaiset tai äidinmaidon vieroituksesta kärsivät vinkuintiaanit keskuudessamme, joiden ainoa sanotta rajoittuu siihen mitä kaupasta voi tuoda.

---------------------

Levollen lasken Luojani, armias ole suojani, kuntavaaleissa auta ihmisiä ajattelemaan oman kansansa etua ja tulevaisuutta erilaisten kommaritaustaisten viherpipertäjien vinkujien kuuntelun ja lukemisen sijaan.
---------------------------------------------------------------------------------

Katso myös Sosiaalisen vaalikoneen vastaukset esim. vuodelta 2008 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anna tukesi kuntavaaleissa Tampereella Seppo Lehdolle

Tamperelainen kuntavaaliehdokas Seppo Lehto syö mustaamakkaraa.  Valitse sinäkin suositeltava turvallinen tapa puolukkahillon ja maidon kanssa 


--

http://kuntavaaliehdokas-tampere.blogspot.fi/

----------------------------------------------